Вашият град:
Размерът на заема (от):
Срокът на заема (до):
дни
Лихвен процент (до):
%
Време за разглеждане (до):
минути
Възраст:
години
Сегментите на населението:
Видове заеми:
Начин за получаване:
Рейтинг
2.9
На срок
5 - 30 дни
Сума
до 650
Скорост
0% в дни
Разглеждане
1 минута
Начин за получаване
Рейтинг
5
На срок
5 - 45 дни
Сума
до 700
Скорост
0% в дни
Разглеждане
1 минута
Начин за получаване
Рейтинг
5
На срок
30 - 365 дни
Сума
до 5 000
Скорост
0,5% в дни
Разглеждане
10 минути
Начин за получаване
Имате  лоша кредитна история? Притеснявате ли се, че няма да бъдете одобрен за кредит? С информацията разположена в нашата база от данни се надяваме заедно да изясним всички въпроси. Идеята е - следващия път, когато си помислите да вземете нов кредит, да бъдете по – самоуверени и спокойни в бъдещите стъпки, които ще предприемете. Или казано с по - прости думи, „кредитна история“ е информацията, която всички банкови и небанкови финансови организации знаят за вас при кандидатстване при тях за кредит. Може би ще попитате с какво по-точно е свързана тази информация. Тя показва Вашите навици и способност да връщате задълженията си, като се преценяват на база минали погасени, от твоя страна, кредити. Така можете да бъдете класифициран като „редовно погасяващ задълженията си“, ако сте внимателни и спазвате поставените срокове погасяване. От друга страна, можете да попаднете и под определението „некоректен платец“, ако допускате просрочия на плащанията. Сега, разбирате, че вашата кредитна история (информацията за минали кредити, които сте имал) служи на финансовите институции да вземат решение дали сте рисков или надежден потенциален клиент.Или по-простичко казано, каква е вероятността да върнете дължимото, ако Ви отпуснат заемни средства. В заключение можем да кажем, че от всяка ситуация може да се намери изход, колкото и безизходна да изглежда отначало. Ситуацията не е толкова безнадеждна колкото изглежда на пръв поглед.. По-важна е текущата Ви платежоспособност сега , а не миналите ти отношения с финансови организации. Съществува алтернативно решение за хора с лоша кредитна история. Дори и за ВАС! Нашата богата база от данни ще ти помогне да кандидатстваш за бърз кредит , дори и ако имаш лоша кредитна история. Тук ще намерите всички предложения от всички небанкови институции и можете да отправите своята онлайн заявка.
Последни статии