Условия за ползване

burzi-krediti.com сайт, който предлага услуга, свързваща потребителите с потенциални кредитори. Сайтът представлява мрежа от независими една от друга трети страни, наречени кредитори. За да използвате услугата, трябва да сте избрали и завършили една или повече онлайн форми, в които са поискани конкретна информация от вас, включително, но и не се ограничават до: Вашето име, Адрес, Телефонен номер, Имейл адрес, Номер на лична карта, Номер на шофьорска книжка, Дата на издаване, Информация за номер на банкова сметка, Информация за заетост, Информация за свързани лица и други, по преценка на кредитора. Събирането и използването на тази информация е предмет на този сайт, съгласно Политиката за защита на личните данни. За да използвате този уеб сайт или избраната услуга, трябва да сте съгласни с тези правила и условия, както и декларацията за поверителност, които са включени в него чрез позоваване.

С подаването на формата (ите) в сайта burzi-krediti.com , ние споделяме Вашата информация с един или повече участващи кредитори. С подаването на формуляр, вие разбирате и се съгласявате, че сте подали запитване за заем – продукт към burzi-krediti.com и всяка от участващите кредитори. С подаването на формата си – искане за кредитиране до burzi-krediti.com и всеки от техните участващи кредитори, с което се споделя информация, се съгласявате да се свържем с вас с всички средства (включително, без ограничение, електронна поща, телефон и чрез директна поща), с цел да се съдейства процеса за осъществяване на Вашата сделка или да се предостави информация за Вас, касаеща допълнителни оферти, от които може да се интересувате.

Участващите кредитори, получават предоставената от Вас информация, извършват преглед на същата в реално време, за да се определи дали Вашата кандидатура отговаря на квалификационните критерии на заемодателя. Участващите кредитори могат, наред с други неща, да проверят и Вашата работна заетост, да извършат проверка на кредитното Ви досие и преглед на Вашите данни от националните бази данни. С подаването на формуляр, Вие се съгласявате участващите кредитори, да направят преглед и да проверят предоставените от Вас данни, като кредиторите гарантират неразпространението на същите.

Вие разбирате и приемате, че след като сте сключили договор за кредит с кредитора и сте усвоили сумата по кредит, burzi-krediti.com не се обвързва с Вашето изплащане на заема. burzi-krediti.com не е заемодател и не участва в искането за кредит или неговото одобрение. Вашите последващи взаимодействие с кредитора са обект на политика за поверителност, условията за ползване, както и други политики и /или условия, наложени от тази кредитор.

burzi-krediti.com не е заемодател и не предоставя заеми, не взема кредитни решения във връзка с отпускането на кредит, нито пък гарантира приемане в дадена програма за заем или утвърждава специфични условия за заем с кредитора. burzi-krediti.com не гарантира, че цената, продуктите, наличността, цените, таксите, или други условия за предлаганите заеми, предлагани и предоставяни от участващите кредитори, са с най-добрите условия на разположение на пазара.

Освен това burzi-krediti.com не одобрява или не препоръчва продуктите на всеки отделен кредитор. burzi-krediti.com не е агент на кредитоискателя или на всяка участваща фирма кредитор. burzi-krediti.com не се занимава с използването от кредитора и /или прегледа на информацията за Вашата кандидатура, както и не прави оценка за това дали предоставените от кредитоискателя данни отговарят на критериите на заемодателя. Кредиторът е единствено отговорен за своите услуги и Вие се съгласявате, че burzi-krediti.com не носи отговорност за никакви щети или разходи от всякакъв вид, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на услугата. Вие разбирате, че кандидатстването Ви за кредит предоставя възможността на заемодателите да запазят Вашата информация по кандидатстването, независимо дали сте одобрен или не за кредит от тях.

burzi-krediti.com си запазва правото да променя всяка информация, функции и/или представляваните в сайта кредитори, без предизвестие. burzi-krediti.com си запазва правото да откаже достъп до всички или част от услугите, без предизвестие.

В случай, че не сте съгласни с тези условия,моля не използвайте този уеб сайт!