Декларация за поверителност

Моля, прегледайте ВНИМАТЕЛНО тази информация!

От ползването на сайта, ще се счита за признато, че сте прочели настоящето споразумение и сте съгласни, без ограничения и безусловно, да бъдете правно обвързани от настоящото споразумение и условията на политика за защита на личните данни на  burzi-krediti.com, което е регистрирано в Комисия за защита на личните данни.

Отговорност и ограничения

Вие изрично разбирате и приемате, че използването от Ваша страна на услугата е изцяло на Ваш риск. burzi-krediti.com , нейните подизпълнители, директори, служители, съдружници, собственици и лицензодатели изрично отхвърлят всички заявления, гаранции и условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, ненарушение на собственост, или никаква гаранция и условие, произтичащи от използването на търговското име, хода на сделката. burzi-krediti.com не дава никакви гаранции, че:

  • Услугата ще отговаря на изискванията Ви
  • Услугата ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки и
  • Всякакви дефекти в работата или функционалността на достъпа до услугата или сроден софтуер ще бъдат навременно отстранени от участващите фирми-кредитори.

Вие изрично разбирате и приемате, burzi-krediti.com не носи отговорност към Вас за всички преки, косвени, случайни, специални, последващи, възпиращи или наказателни вреди, които могат да бъдат понесени от Вас. Това включва, но не се ограничава до, загуба на репутация, бъдещи печалби, загуба на данни. Всеки разход за обществени поръчки, загуба на заместващи стоки или услуги, всякакви загуби от материален и нематериален характер.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Като условие за използване на този уеб сайт и услугите, предлагани от burzi-krediti.com , Вие сте съгласни да спазвате настоящите правила . burzi-krediti.com си запазва правото за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, възникнал от претенция на потребител на сайта, като в случай на неаргументирана претенция, разноските ще подлежат на обезщетяване от Вас.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

burzi-krediti.com уважава личните данни и личната информация на потребителите. burzi-krediti.com прилага тази политика на поверителност на информацията, която получава, когато използвате уебсайта burzi-krediti.com Това споразумение урежда каква информация се събира от потребителите на сайта, как може да се използва тази информация. Вашата лична информация се споделя само с Ваше съгласие, и както е описано в тази политика.

Ние следваме принципите, които се поддържат от справедливите принципи на Комисия за защита на личните данни на Република България.

Вашето използване на сайта, както и каквато и да е лична информация, която предоставяте чрез уебсайта или чрез друг официален контакт с Компанията остава предмет на настоящата Декларация за поверителност, както и приложимите Условия за ползване на сайта и услугите. Като ни предоставяте Вашата лична информация на нашия уебсайт или в хода на използването на нашите услуги, Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашите лични данни

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всяко използване на услугата е напълно доброволно. Вие не сте задължени да предоставяте каквато и да е лична информация, освен ако не изберете за достъп функциите на услуги, които изискват такава информация. Ако не сте съгласни с условията на тази политика или други условия за ползване, свързани с услугата, тогава Вие трябва незабавно да напуснете този сайт и да прекратите ползването му или някоя от частите на Услугата. Ако не сте съгласни с условията на нашата политика за поверителност и условия за ползване, моля не ни предоставяйте лична информация и следва да прекратите използването на услугата.

Сигурност на данните

За да се предотврати неоторизиран достъп и да се гарантира правилното използване на информацията,която предоставяте, ние сме въвели подходящи физически и електронни процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме онлайн. Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас. Ние следваме общоприетите стандарти, за да защитим личната информация, предоставена за нас, както по време на предаването й, така и след като я получим и обработим.

ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите кредитори и други контрагенти. Настоящата политика за поверителност не се прилага за уебсайтове на трети страни. Тези връзки ще ви отведат извън нашето обслужване и разстояние от уебсайтът ни burzi-krediti.com и са извън нашия контрол. Сайтовете на тези връзки могат да ви отведат до трети страни, които имат своя собствена политика за защита на личните данни и въпреки че ние се стремим да се защити целостта на нашата услуга, ние не носим отговорност за съдържанието и дейността на тези сайтове. Вашето използване на уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите кредитори и други страни, е на Ваш собствен риск.

Комисия за защита на потребителите

В съответствие с Гражданския процесуален кодекс на Република България, местните потребители имат право да знаят, че могат да подават оплаквания и жалби до Комисия за защита потребителите. За повече информация относно това : http://www.kzp.bg/