Нюанси и клопки при микрокредитите

Договорът за микрозаем трябва да бъде задължително прочетен Ако сте решили да вземете микрокредит и сте избрали микрофинансова организация, то следващата важна стъпка е подписването на договора. При получаване на микрозаем договорът е най-важния документ, така че го прочетете внимателно.Договорът за микрокредит регламентира отношенията между финансовата организация и кредитополучателя,определя правилата за отпускане на паричните средства.Също така в договора се посочва от коя дата започва начисляването на лихва върху заема,както и размера на вноските, срок на погасяване на заема,възможност за връщане на заема предсрочно. Важен момент – санкции,които се прилагат по отношение на кредитополучателя в случай на забавено изплащане на микрокредита. По правило,всяка микрофинансова организация сама определя размера на санкциите. В повечето финансови организации съществува възможност да се получи отсрочка за погасяване на плащане,които също са посочени в договора.В тези случаи наказания няма.Също така в договора се уговаряпроцедурата за получаване на паричните средства,възможност за прехвърлянето им в карта или в брой.Внимателно прочетете дадения пункт, в него е написана цената на услуги за превод,независимо дали е отнесена към общия дълг или ще се плаща отделна сума. Не пренебрегвайте четенето на договораза микрокредит преди да го подпишете. В противен случай има риск да разберете за „клопките“ твърде късно. Как да пресметнем лихвите по договорите за заеми? В повечето случаи, сумата на комисионната на микрофинансовата институция се посочва в договора под формата на лихва на година.Задължителни проложения към договора могат да бъдат таблици със зависимости сумата на комисионната от заема и срока, както и график за погасяването на заема.Но най-често в договора се посочва само колко процента е лихвата, след като я знаете, сами може да сметнете сумата за комисионната.Първи ден на начисление на комисионната се счита денят, в който е подписан договора за микрокредит. Най-често, когато се дават кредитис краткосрочна възвръщаемост на паричните средства се прави едно плащане с отчитане на сумата за комисионна до края на срока, посочен в договора.Ако микрозаемът се дава за няколко месеца, то е възможно да се изплати месечната лихва и главната част на заема.Видът на лихвите в договорите за кредити могат да бъдат различни, например заедно със сумата на комисионната се посочва процедура за изчисляване и размер на глобата за забавено плащане на дълговете. Как бързо и изгодно да изберем микрофинансова организация? Достатъчно е дапогледнете предложенията на микрофинансовите организации, действащи на територията на България.Нашият сайт"ЗаемиОнлайн" съдържа информация за почти всички микрофинансови институции, което е много удобно за Вас.Къде е по-добре да се вземе заем, как да го върнем? Тук ще намерите отговори на всички ваши въпроси като изберете „най-прозрачния“ вариант. По-лесно е да направите избора си, когато цялата необходима информация е събрана на едно място.Тук ще се запознаете смаксимални и минимални размери на заема, потенциални срокове, условия за погасяване и още нюанси,като по този начин вие ще изберете най-подходящите за вас условия.