Последствия от просрочване на микрокредитите

Причината за нарастващата популярност на микрокредитирането в България е : бързо кандидатстване, липса на строги изисквания за личноста на кредитополучателя, възможност за избор на продължителност на кредита и лихвения процент. Единственият недостатък е понякога високите лихвени проценти, които са непосилни за много от кредитополучателите.Случаите, когато в критична ситуациям човек кандидатства за кредит без да оцени финансовите си възможности, или не се е запознал внимателно с договора и в последствие не може да изплаща заема си. В такива ситуации хората започват да се питат „ Как законно може да не се изплати микрокредита?“ Бихме искали да подчертаем факта,че е по-лесно да не попадате в такава ситуация.За да направите това внимателно прочетете договора, в който задължително трябва да е посочен фиксиран лихвен процент по кредита. Ако търсите начини да избегнете плащането на микрокредита, може да се окаже че няма такава опция.В крайна сметка според договора, Вие сте се съгласил да заплатите сумата и лихвите. В интернет много хора ни съветват да изхвърлим теледона си и така никога няма да ни намерят, но това не е съвсем така. С подписването на договора от вас се изисква да изплатите цялата сума, която микрофинансовата институция е определила. Кредитът така или иначе трябва да бъде изплатен, и е по-добре да го направите навреме и без да губите излишни нерви. Последствия при просрочване на кредит Всеки кредитополучател трябва да е наясно, че няма законово право да не изплаща кредита си. В договора е посочена отговорността на всяка от страните, както и последиците от неплащане.Ако се сблъскате с такава ситуация, последствия задължително ще има.Ето някои примерни сценарии при просрочване на плащането:
  • Повишаване на лихвения процент;
  • Въвеждане на глоби като процент от размера на кредита;
  • Кредитните институции могат да се обърнат към съдебни инстанции,по правило 7 дни след просрочване на плащането. Освен санкциите,още един неприятен момент е лошата кредитна история. Ако ситуацията с просрочване на плащанията се забави дълго време и не се разреши успешно, едва ли ще можете да получите кредит в друга микрофинансова инситуция. В извънредно сложни случаи микрофинансовата организация може да се обърне към съдебните институции и да започне дело срещу вас. Ако е възникнала ситуация, в следствие на която вие не можете да плащате кредита в указания срок, по-добре изберете микрофинансова организация и подайте молба за удължаване на срока за изплащане. За да разрешите успешно тази ситуация, следва да уведомите кредитора за финансовите ви затруднения 3 дни по-рано от срока на плащане, опишете причините и посочете нов срок за внасяне на плащанията.Ами, ако се съгласят да удължат срока на заема, Бъдете внимателни  Често кредитополучателят попада в сложна ситуация не по своя вина. Има случаи, в които кредит, даден от нелоялна микрофинансова институция,която може без знанието на клиента да променя условията на кредитиране. За да избегнете такава ситуация трябва внимателно да проучите условията за предоставяне на заеми в конкретната микрофинансова организация.Може да направите своя избор с помощта на нашия сайт „ЗаемиОнлайн“. Тук ви предоставяме информация за почти всички микрофинансови институции, структурирана по най-популярните параметри. Например, може да изберете кредитната организация според сумата, продължителността на кредита, а също така и според лихвения процент. На нашият сайт е предоставена актуална информация, която постоянно се обновява.Сайтът ви помага да спестите време, като можете да кандидатствате за кредит онлайн . Необходими са ви няколко минути и поисканата от вас сума ще бъде преведена на вашата карта или в електронния ви портфейл.